Умови використання сайту

КОРИСТУВАЛЬНА УГОДАм. Київ «23» березня 2007 р.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана Угода користувача (далі – Угода) відноситься до сайту Інтернет-магазину «Keramcity», розташованого за адресою м. Київ, вул. Кришталева 77-А, та до всіх відповідних сайтів, закритих із сайтом www.keramcity.com.

1.2. Сайт Інтернет-магазину «Керамсіті» (далі – Сайт) є власністю ФОП Грищенко Є.О, підприємство

1.3. Ця Угода регулює відносини між Адміністрацією сайту Інтернет-магазину «Keramcity» (далі – Адміністрація сайту) та Користувачем цього Сайту.

1.4. Адміністрація сайту надає право на себе в будь-який час змінює, включає або скасовує виключення цього права без обмеження Користувача.

1.5. Продовження використання сайту.

1.6. Користувач перебирає персональну відповідальність за перевірку присутності за фактом наявності змін у ньому.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1. Наведені нижче терміни мають місце для цілей цього призначення:

2.1.1 «Keramcity» – Інтернет-магазин, розташований на доменному імені www.keramcity.com інтернет-магазин, що займає свою діяльність через Інтернет-ресурс та супутніх сервісів.

2.1.2. Інтернет-магазин – сайт, що пропонує інформацію про Товари, Продавця, що реалізує вибір, замовлення та (або) придбання Товару.

2.1.3. Адміністрація сайту Інтернет-магазину – уповноважені співробітники управління сайтом, що діють від імені організації.

2.1.4. Користувач сайту Інтернет-магазину (далі – Користувач) – особа, яка має доступ до Сайту, використовуючи мережу Інтернет та використовує Сайт.

2.1.5. Зміст сайту Інтернет-магазину (далі – Зміст) - результати інтелектуальної діяльності, що охороняються, тексти літературних джерел, їх назви, передмови, анотації, статті, ілюстрації, обкладинки, музичні твори з текстом або без тексту, графічні, текстові, фотографічні, похідні, склади та інші твори, ландшафти, візуальні інтерфейси, назви товарних знаків, логотипи, програми для ЕОМ, дані бази, а також дизайн, структура, вибір, координація, зовнішній вигляд, загальний стиль та розташування цього Змісту, що входить до складу.

Сайту та інших об'єктів інтелектуальної власності всі разом та/або за змістом, що містяться на сайті Інтернет-магазину.

3. ПРЕДМЕТ УГОДИ

3.1. Предметом споживання є Користувача інтернет-магазину, який користується послугами сайту.

3.1.1. Інтернет-магазин надає Користувачеві можливих видів послуг (сервісів):

• доступ до використання контенту на платній основі, з правом придбання (завантаження), перегляду контенту;

• доступ до засобів пошуку та навігації Інтернет-магазину;

• Можливість використання Користувачем можливості розміщення повідомлень, коментарів, рецензій Користувачів, виставлення оцінок контенту Інтернет-магазину;

• доступ до інформації про Товар та інформації про придбання Товару на платній основі;

• інші види послуг (сервісів), які реалізуються на сторінках Інтернет-магазину.

3.1.2. Під дію цієї дії підпадає все звільнення (реально функціонуюче) на даний момент послуги (сервіси) Інтернет-магазину, а також будь-які їх модифікації та додаткові послуги (сервіси) Інтернет-магазину, що з'являються надалі.

3.2. Доступ до інтернет-магазину надається безкоштовно.

3.3. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до Сайту, Користувач приєднався до цієї Угоди.

3.4. Використання матеріалів та сервісів України Сайту регулюється нормами чинного законодавства.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Адміністрація сайту відбувається:

4.1.1. Змініть правила використання Сайту та змініть зміст цього Сайту. Зміни набирають чинності з моменту опублікування нової редакції зборів на сайті.

4.1.2. Обмежити доступ до Сайту у разі порушення Користувачем умов цього збору.

4.2. Користувач використовує:

4.2.1. Користуватися всіма популярними послугами на Сайті, а також набувати будь-яких товарів, що пропонуються на Сайті.

4.2.2. Ставте будь-які питання, що займаються послугами Інтернет-магазин з реквізитів, які знаходяться у розділі «Контакти».

4.2.3. Користуватися Сайтом у виняткових випадках та в порядку, передбачених Угодою та не заборонених за винятком України.

4.3. Користувач Сайту зобов'язується:

4.3.1. Подати на запит Адміністрації сайту додаткову інформацію, яка має особливе відношення до пошукових послуг цього сайту.

4.3.2. Дотримуватись майнових та немайнових прав авторів та інших правовласників на Збірнику Сайту.

4.3.3. Не вживати дій, які можуть приймати та порушують нормальні нормальну роботу Сайту.

4.3.4. Не розповсюджувати з використанням Сайту будь-яку конфіденційну та охоронювану законодавством України інформацію про фізичних чи юридичних осіб.

4.3.5. Уникати будь-яких дій, внаслідок яких може бути порушена конфіденційність інформації, що охороняється законодавством України.

4.3.6. Не використовувати Сайт для поширення інформації рекламного характеру, інакше, як за згодою Адміністрації сайту.

4.3.7. Не використовувати сервіси сайту Інтернет-магазину з метою:

4.3.7. 1. завантаження контенту, що є незаконним, порушує будь-які права третіх осіб; пропагує насильство, жорстокість, ненависть та (або) дискримінацію за расовою, національною, статевою, релігійною, соціальною ознаками; містить недостовірні відомості та (або) образи на адресу конкретних осіб, організацій, органів влади.

4.3.7. 2. спонукання до вчинення протиправних дій, а також сприяння особам, дії яких спрямовані на порушення обмежень та заборон, що діють на території України.

4.3.7. 3. порушення прав неповнолітніх осіб та (або) заподіяння їм шкоди у будь-якій формі.

4.3.7. 4. обмеження прав меншин.

4.3.7. 5. подання себе за іншу людину або представника організації та (або) спільноти без достатніх прав, у тому числі за співробітників даного Інтернет-магазину.

4.3.7. 6. введення в оману щодо властивостей та характеристик будь-якого Товару з каталогу Інтернет-магазину, розміщеного на Сайті.

4.3.7. 7. некоректного порівняння Товару, а також формування негативного ставлення до осіб, які не користуються певними Товарами, або засудження таких осіб.

4.4. Користувачеві забороняється:

4.4.1. Використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми та методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту Сайту цього Інтернет-магазину;

4.4.2. Порушувати належне функціонування Сайту;

4.4.3. Будь-яким способом обходити навігаційну структуру Сайту для отримання чи спроби отримання будь-якої інформації, документів чи матеріалів будь-якими засобами, які спеціально не представлені сервісами цього Сайту;

4.4.4. Несанкціонований доступ до функцій Сайту, будь-яких інших систем або мереж, що належать до цього Сайту, а також до будь-яких послуг, що пропонуються на Сайті;

4.4.4. Порушувати систему безпеки або автентифікації на Сайті або в будь-якій мережі, що належать до Сайту.

4.4.5. Виконувати зворотний пошук, відстежувати чи намагатися відстежувати будь-яку інформацію про будь-якого іншого Користувача Сайту.

4.4.6. Використовувати Сайт та його Зміст у будь-яких цілях, заборонених законодавством України, а також підбурювати будь-яку незаконну діяльність або іншу діяльність, що порушує права інтернет-магазину або інших осіб.

5. ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ

5.1. Сайт та Зміст, що входить до складу Сайту, належить та керується Адміністрацією сайту.

5.2. Зміст Сайту не може бути скопійований, опублікований, відтворений, переданий або розповсюджений будь-яким способом, а також розміщений у глобальній мережі «Інтернет» без попередньої письмової згоди Адміністрації сайту.

5.3. Зміст Сайту захищено авторським правом, законодавством про товарні знаки, а також іншими правами, пов'язаними з інтелектуальною власністю, та законодавством щодо недобросовісної конкуренції.

5.4. Придбання Товару, що пропонується на Сайті, може вимагати створення облікового запису Користувача.

5.5. Користувач несе персональну відповідальність за збереження конфіденційності інформації облікового запису, включаючи пароль, а також за всю без винятку діяльність, яка ведеться від імені Користувача облікового запису.

5.6. Користувач повинен негайно повідомити Адміністрацію сайту про несанкціоноване використання його облікового запису чи пароля або будь-яке інше порушення системи безпеки.

5.7. Адміністрація сайту має право в односторонньому порядку анулювати обліковий запис Користувача, якщо вона не використовувалася більше, ніж кількість місяців календарних місяців поспіль без повідомлення Користувача.

5.7. Ця Угода поширює свої дії на всі додаткові положення та умови купівлі Товару та надання послуг, що надаються на Сайті.

5.8. Інформація, що розміщується на Сайті, не повинна тлумачитися як зміна цієї Угоди.

5.9. Адміністрація сайту має право в будь-який час без повідомлення Користувача вносити зміни до переліку Товарів та послуг, що пропонуються на

Сайті, та (або) у ціни, що застосовуються до таких Товарів щодо їх реалізації та (або) послуг, що надаються Інтернет-магазином.

5.10. Документи, зазначені у пунктах 5.10.1 – 5.10.4 цієї Угоди регулюють у відповідній частині та поширюють свою дію на використання Користувачем Сайту. До цієї Угоди входять такі документи:

5.10.1. Політика конфіденційності;

5.10.2. Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом;

5.10.3. Заявка